Prekių pirkimo – pardavimo Raudonas ir baltas www.raudonasirbaltas.lt  internetinėje parduotuvėje taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su pirkimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje www.raudonasirbaltas.lt parduotuvėje susijusios nuostatos.


1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles.

1.3. Pirkti www.raudonasirbaltas.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 20 metų, juridiniai asmenys. 

2. Asmens duomenų apsauga


2.1. www.raudonasirbaltas.lt  turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė www.raudonasirbaltas.lt perkant prekes, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba www.raudonasirbaltas.lt veiklos planavimui ir analizei. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos. 

3. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas


3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Pirkti“.


3.2. www.raudonasirbaltas.lt  nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad www.raudonasirbaltas.lt  patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti. 

4. Pirkėjo teisės


4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.raudonasirbaltas.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.


4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos suwww.raudonasirbaltas.lt  internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl


4.2.1. knygų, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

4.2.2. alkoholinių gėrimų įsigijimo;


4.2.3. prekių, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;


4.2.4. maisto prekių, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas;


4.2.5. prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes, įskaitant greit gendančius produktus ir produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs;


4.2.6. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos respublikos įstatymus.


4.3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai


5.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.


5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.


5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.


5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.raudonasirbaltas.lt  internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.


5.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas. 

6. Pardavėjo teisės


6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.


6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.


6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs pristatymo būdą „Atsiėmimas parduotuvėje“, prekių neatsiima (ir/ar neapmoka) per 3 (tris) darbo dienas.


6.4. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą „Grynais pristatymo metu“, jis sutinka apmokėti šios paslaugos mokestį 3,00 Eur.

6.5. www.raudonasirbaltas.lt  turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties. 

7. Pardavėjo įsipareigojimai


7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.raudonasirbaltas.lt teikiamomis paslaugomis.


7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.


7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.


7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus. 

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai


8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Raudonas ir baltas  pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.3. Apmokėjimas per el. bankininkystę – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas atsiskaito naudojantis elektronine bankininkyste, tarpininkaujant Paysera elektroninių mokėjimų platformai.

8.3.1 Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes ir grynųjų pinigų surinkimo paslaugos mokestį 3,00 Eur sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu. Jei užsakymo suma yra su centais, viso pirkinio suma yra apvalinama iki sveiko skaičiaus pagal matematinį apvalinimą (t.y. centų suma iki 49 centų mažinama į mažesnę pusę, o centų suma virš 50 centų apvalinama į didesnę pusę).

8.3.2. Maksimali užsakymo vertė atsiskaitant grynaisiais pinigais pristatymo metu – 500 eurų.

8.4. Atsiskaitydamas

8.3.1 punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.

 

9. Prekių pristatymas


9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.


9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui 1-3 darbo dienas. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių arba vykdoma išankstinė prekių prekyba. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.


9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.


9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.4.1. Pirkėjas turi garantuoti priimančiojo asmens amžių (ne jaunesnis nei 20 metų).


9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.


9.6. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija:

9.6.1.  Prekių pristatymas Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) yra nemokamas, jei užsakymo dydis yra didesnis kaip 50 eurų.

9.6.2. Prekių pristatymas Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) yra mokamas, jei užsakymo dydis yra 1-49 Eur – 5 eurai už siuntą.

9.6.3. Prekių pristatymo išvakarėse gausime SMS žinutę nuo DPD kurjerių apie siuntos pristatymą, o pristatymo dieną su Jumis susisieks kurjeris dėl tikslaus pristatymo laiko.

9.6.4. Negavę siuntos nurodytą dieną, prašome susisiekti telefonu +370 68587966 arba +37062077715 el. paštu.

9.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.


9.8. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai  raudonas ir baltas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

9.9. Užsakytas prekes galima atsiimti nemokamai „Raudonas ir baltas „ parduotuvėje Gedimino 44 A , Vilniuje.

9.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas


10.1. Kiekvienos www.raudonasirbaltas.lt  parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.


10.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.


10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.


10.4. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems garantiniams terminams prekės internetinėje parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu arba parduodamos su sąlyga, kad užsakytos prekės bus atsiimtos Raudonas ir baltas  parduotuvėje.


10.5. Prekės, kurios turi gamybos ydą (pvz. vyne esanti kamščio yda), gali būti grąžinamos, tačiau su sąlyga, kad Pirkėjas tokią prekę grąžins Pardavėjui per 3 darbo dienas. Pardavėjui pripažinus, kad prekė turi gamybos ydą, prekė gali būti pakeista į tokią pat arba analogišką prekę.

 

11. Atsakomybė


11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas internetinėje www.raudonasirbaltas.lt  parduotuvėje, užpildydamas registracijos formą patvirtina, kad yra ne jaunesnis kaip 20 metų ir prisiima visus galimus su šio fakto nuginčijimu ir iš to kylančiomis pasekmėmis susijusius nuostolius. 


11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.


11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.raudonasirbaltas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.


11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.


11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.


11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius. 

12. Apsikeitimas informacija


12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.


12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 

13. Baigiamosios nuostatos


13.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.


13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 
Taisyklės atnaujintos 2020 metų kovo 25 dieną.